Integraal beleid

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie

Page top visual

Een ingebed en integraal beleid op duurzame inzetbaarheid betekent dat het thema vanuit verschillende invalshoeken binnen de organisatie wordt opgepakt. Duurzame inzetbaarheid raakt onder meer het gezondheidsbeleid, de arbeidsvoorwaarden, de organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en opleiding en ontwikkeling. Naast dat vanuit deze perspectieven anders naar duurzame inzetbaarheid wordt gekeken, krijgt het thema vaak ook een andere invulling vanuit HR, OR, manager of medewerkers. Het is zaak om bewustzijn te vergroten over de verschillende perspectieven en gezamenlijk – integraal – het thema duurzame inzetbaarheid op te pakken.

Een integraal beleid duurzame inzetbaarheid rust op drie belangrijke pijlers:

  • Beleid: duidelijke afspraken en plannen maken over hoe duurzame inzetbaarheid wordt ingebed in de organisatie.
  • Dialoog: op het niveau van  medewerkers, teams, leidinggevenden én bestuur.
  • Instrumenten: handvatten voor werkgevers en medewerkers die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

Met onze kennis en expertise ondersteunen we jou graag om werk te maken van duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie.

Leidraad Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid staat bij veel organisaties hoog op de beleidsagenda. Ze kunnen vaak rekenen op genoeg kennis en interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Toch ontbreekt het doorgaans aan integraal beleid voor duurzame inzetbaarheid. En juist dat is nodig om constructief aan de slag te gaan met dit onderwerp. Wij ontwikkelden een leidraad waarmee we organisaties de handvatten geven om succesvol beleid voor duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen. Aanvullend vind je documenten waarmee je kunt kijken hoe jouw organisaties ervoor staat als het gaat om beleid duurzame inzetbaarheid en een ondersteunend communicatieplan. 

Download de Leidraad Duurzame inzetbaarheid

Inspiratiesessies & Masterclasses

Wil je graag meer informatie en vooral inspiratie om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan? Wij organiseren regelmatig inspiratiesessies en masterclasses op het gebied van Duurzame inzetbaarheid.

Wil je graag meer weten over integraal beleid voor Duurzame inzetbaarheid?

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe je succesvol integraal beleid voor Duurzame inzetbaarheid ontwikkelt en implementeert? Neem dan contact op met:

Ida Buist

Ida Buist

Projectleider/Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid

0505757470 I.Buist@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

Karin Lutterop

Karin Lutterop

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 k.lutterop@zorgpleinnoord.nl LinkedIn