Instrumenten

Tools om te werken aan duurzame inzetbaarheid

Page top visual

Daadwerkelijk aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid vraagt om goed werkende instrumenten. Op deze plek delen we kennis en bieden we een overzicht van instrumenten die binnen zorg en welzijn hun meerwaarde hebben bewezen

Webapplicatie Huis van Werkvermogen

De webapplicatie Huis van Werkvermogen is een hulpmiddel voor teams om met elkaar in gesprek te gaan over hun duurzame inzetbaarheid. Veel organisaties maken gebruik van het concept het Huis van Werkvermogen. Het concept helpt organisaties om het thema duurzame inzetbaarheid ‘handen en voeten’ te geven.

Met de webapp Huis van Werkvermogen scoren teamleden de inzetbaarheid van hun team aan de hand van tien vragen. Het teamresultaat dat hier uitkomt wordt mooi visueel weergegeven en is de basis voor het teamgesprek. De webapp is vrij toegankelijk en gemakkelijk in gebruik. De app is ontwikkeld door Bewegen Werkt!, Colijn & Partners en WGV Zorg en Welzijn.

Download het werkboek van het Huis van Werkvermogen

Werkdrukinstrument voor de zorg

Oplossingen voor werkdruk liggen in het eenvoudiger én anders organiseren van de zorg. Het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit van de Hanzehogeschool Groningen heeft een instrument ontwikkeld waarmee teamleiders in de zorg, samen met hun team, de feitelijke werkdruk in kaart kunnen brengen.

Kenmerkend voor de aanpak is dat:

  • het gaat om het werk, niet om de persoon die het werk uitvoert
  • het gaat om feiten, niet om gevoelens
  • werkdrukproblemen (onoplosbare procesverstoringen) ook efficiencyproblemen zijn

Download de handleiding van het werkdrukinstruent

Doorlopend uitstroomonderzoek

ZorgpleinNoord biedt jouw organisatie de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot, doorlopend uitstroomonderzoek. Het onderzoek geeft inzicht in welke medewerkers jouw organisatie verlaten, hun vertrekredenen en waar ze heen gaan. In een overzichtelijk dashboard kun je als organisatie de resultaten inzien. Landelijk worden alle data verzameld om te komen tot meer inzichten om medewerkers te behouden voor zorg en welzijn.

Het doorlopend uitstroomonderzoek is een landelijk initiatief van de werkgeversorganisaties georganiseerd in RegioPlus.

De Noordelijke Werkbelevingsmonitor is een methode voor zorg- en welzijnsorganisaties om het periodieke medewerkersonderzoek uit te voeren. Hiermee brengen zorg- en welzijnsorganisaties op dezelfde manier de beleving, ervaring en tevredenheid van hun medewerkers in beeld. Dat levert waardevolle inzichten op en aanknopingspunten voor duurzame inzetbaarheid in de organisatie. Door bovendien de uitkomsten met elkaar te delen, ontstaat er bruikbare benchmark- en verbeterinformatie voor organisaties in Noord-Nederland.

De werkbelevingsmonitor bestaat uit een basisset van vijftien inhoudelijke vragen die - indien gewenst - kunnen worden aangevuld met vragen op verschillende werk gerelateerde thema’s.

De Noordelijke Werkbelevingsmonitor is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

Lees de flyer over de Noordelijke Werkbelevingsmonitor

Meer weten over tools en instrumenten voor duurzame inzetbaarheid?

Heb je een vraag over hoe je tools en instrumenten kunt inzetten om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met:

Ida Buist

Ida Buist

Projectleider/Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid

0505757470 I.Buist@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

Karin Lutterop

Karin Lutterop

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 k.lutterop@zorgpleinnoord.nl LinkedIn