Inspiratiesessies

Page top visual

We organiseren regelmatig bijeenkomsten waarin een onderwerp rondom het thema duurzame inzetbaarheid centraal staat. Duurzame inzetbaarheid vraagt om een gedeelde verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer. Wij bieden dan ook inspiratiesessies en andere activiteiten aan op verschillende organisatieniveaus.

Duurzame inzetbaarheid op organisatie- en beleidsniveau

Inspiratiesessies

Tijdens de inspiratiesessies over duurzame inzetbaarheid delen gerenommeerde en boeiende sprekers hun kennis en ideeën over gerelateerde thema’s. Het doel? Deelnemers doen nieuwe inspiratie op, maken kennis met vernieuwende aanpakken en methodieken om daarmee zelf aan de slag te gaan in hun organisatie.

Masterclass-serie Duurzame Inzetbaarheid

We verzorgen in samenwerking met De Friesland een driedaagse Masterclass Duurzame inzetbaarheid. De masterclass-serie biedt handvatten om zelf aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een plan van aanpak én de inrichting van een intern organisatietraject rondom duurzame inzetbaarheid. De bijeenkomsten staan onder begeleiding van een expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Tijdens de masterclass krijg je inzicht in de productiviteitsverspilling met behulp van de KobaDi-tool en ga je aan de slag met de ontwikkeling van een plan van aanpak en inrichting van een organisatietraject. Daarnaast bespreken we de rol van leidinggevenden  en delen we werkende interventies en goede voorbeelden.

Houd ons activiteitenoverzicht in de gaten voor de nieuwe data van de Masterclass-serie in 2020.

Conferentie Duurzame Inzetbaarheid

Sinds 2017 zijn we gestart met een tweejaarlijkse conferentie over duurzame inzetbaarheid in samenwerking met de zorgverzekeraars De Friesland, Menzis, Zilveren Kruis en Colijn & Partners. Met de conferentie haken we in op actuele thema’s rondom duurzame inzetbaarheid. Bij de conferentie staan Leefstijl, Energie(k) en Fun altijd centraal. Het thema duurzame inzetbaarheid vraagt immers om LEF.  

2019: (Be)sturen op verandering vraagt LEF

Waar sta jij als organisatie als het gaat om Duurzame Inzetbaarheid? Wat maakt dat, ondanks het aanwezige beleid, medewerkers weinig gevoel hebben bij duurzame inzetbaarheid? Waar ontstaat het verschil in perspectief? 

2017: Verandering vraag LEF

Centraal thema: Wat vraagt het om te komen tot een goed beleid gericht op duurzame inzetbaarheid en een omgeving te creëren waarin medewerkers geheel vrijblijvend de ‘goede’ keuze aantrekkelijk vinden?

Duurzame inzetbaarheid voor medewerkers

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid organiseren we trainingen, workshops en evenementen voor medewerkers van aangesloten organisaties.

Ergocoachtraining

In deze training staat het aanleren van praktische vaardigheden centraal. Kernbegrippen hierbij zijn: initiëren van beleid, uitvoeren van observaties van werksituaties, vastleggen van gedrag van de medewerkers, ergonomische omstandigheden en hulpmiddelen en het borgen van veranderingen.

De driedaagse ergocoachtraining vindt in 2020 plaats op 11 mei, 28 mei en 4 juni.

Gezond & Zeker Regiodag

Gezond & Zeker is een landelijk platform dat wij naar de regio halen met de Gezond & Zeker Regiodag. Gezond & Zeker heeft als doel kennis te verspreiden onder werknemers in zorg en welzijn om agressie en fysieke overbelasting in hun werk zoveel mogelijk te voorkomen.

Gepassioneerde en ervaren workshopleiders geven diverse inhoudelijke en praktische workshops over mentale en fysieke belasting, ongewenst gedrag en het verhogen van de veiligheid op de werkvloer. Zodat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven en hun werk met plezier blijven doen.

Workshops voor medewerkers

Voor medewerkers van aangesloten organisaties bieden we workshops aan op het gebied van loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en gezonde leefstijl. De loopbaanspecialisten van ZorgpleinNoord verzorgen deze workshops.

Sterk in je Werk Week

Om zorgmedewerkers te behouden is het belangrijk dat zij gezien worden, plezier hebben in hun werk en regie kunnen nemen over hun loopbaan. Daarom organiseerde ZorgpleinNoord van 18 t/m 22 november 2019 de Sterk in je Werk Week. Een week vol activiteiten speciaal voor zorgmedewerkers die hun werk goed, gezond en met plezier willen blijven doen. De Sterk in je Werk Week werd landelijk ingezet. Zo maken we samen het verschil!

Houd ons activiteitenoverzicht in de gaten voor meer informatie over de Sterk in je Werk Week in 2020.

Meer informatie over de bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid

Wil je graag meer informatie over één van de bijeenkomsten die ZorgpleinNoord organiseert op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met:

Ida Buist

Ida Buist

Projectleider/Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid

0505757470 I.Buist@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

Karin Lutterop

Karin Lutterop

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 k.lutterop@zorgpleinnoord.nl LinkedIn