Duurzame inzetbaarheid

Medewerkers behouden

Page top visual

Duurzame inzetbaarheid gaat over inzetbaarheid én over behoud van werk, nu en in de toekomst. Het is belangrijk om te koesteren wat we hebben, want medewerkers vormen ons grootste en belangrijkste kapitaal als het gaat om goede en voldoende zorg in Noord-Nederland. De druk op zorg- en welzijnsmedewerkers neemt toe, evenals de uitstroom en het verzuimpercentage. Met een integraal beleid op duurzame inzetbaarheid dat aansluit bij de bestaande bedrijfsvoering kunnen organisaties het tij keren. ZorgpleinNoord ondersteunt, adviseert, inspireert, verbindt, onderzoekt en faciliteert organisaties om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

Onze visie op duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever én de werknemer. Hierbij staat (professionele) zelfregie voorop. Dat betekent dat de werkgever zorgt voor een werkcontext en -omgeving waarin werknemers worden verleid en gestimuleerd om de juiste keuze te maken als het gaat om competentiegroei en vitaliteit. Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om gebruik te maken van deze mogelijkheden en bewust te werken aan competenties en vitaliteit. Zodat ze met plezier en in goede gezondheid, nu en in de toekomst, hun werk kunnen blijven doen én ander werk kunnen vinden als het nodig of gewenst is. Wat het oplevert? Een organisatie die beter gaat presteren: meer productiviteit en betrokkenheid, hogere tevredenheid, minder verloop en verzuim en meer medewerkers die doorstromen.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Wil je in jouw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid of heb je er vragen over? Neem dan contact op met:

Ida Buist

Ida Buist

Projectleider/Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid

0505757470 I.Buist@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

Karin Lutterop

Karin Lutterop

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 k.lutterop@zorgpleinnoord.nl LinkedIn