Duurzame inzetbaarheid

Medewerkers behouden

Page top visual

Waar in de afgelopen jaren de focus met name lag op instroom van nieuwe medewerkers, verschuift de aandacht nu steeds meer naar de vraag hoe we medewerkers behouden voor de sector. Duurzame inzetbaarheid gaat naast inzetbaarheid óók over de kans op behoud. Het is belangrijk om te koesteren wat we hebben, want medewerkers vormen ons grootste en belangrijkste kapitaal als het gaat om goede en voldoende zorg in Noord-Nederland.

De druk op zorg- en welzijnsmedewerkers neemt toe, evenals de uitstroom en het verzuimpercentage. Met een integraal en geïntegreerd beleid op duurzame inzetbaarheid kunnen organisaties het tij keren. ZorgpleinNoord ondersteunt, adviseert, inspireert, verbindt, onderzoekt en faciliteert organisaties om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. ZorgpleinNoord heeft 2019 uitgeroepen tot themajaar duurzame inzetbaarheid. Lees alles over het themajaar duurzame inzetbaarheid.

Onze visie op duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever én de werknemer, met aandacht voor (professionele) zelfregie voorop. Dat betekent dat de werkgever zorgt voor een werkcontext en -omgeving waarin de werknemer de verantwoordelijkheid kan nemen om te werken aan competenties en vitaliteit. Wat het oplevert? Medewerkers die het vermogen hebben om productief, met plezier en in goede gezondheid, nu en in de toekomst, hun werk kunnen blijven doen. En een organisatie die beter gaat presteren: meer productiviteit en betrokkenheid, hogere tevredenheid, minder verloop en verzuim en meer medewerkers die doorstromen.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie

Een ingebed en integraal beleid op duurzame inzetbaarheid rust op drie belangrijke pijlers:

  • Beleid - duidelijke afspraken en plannen over hoe duurzame inzetbaarheid wordt ingebed in de organisatie.
  • Dialoog - tussen medewerkers, leidinggevenden en de organisatie.
  • Toolbox - instrumenten die je kunt inzetten in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Met onze kennis en expertise ondersteunen we jou graag om werk te maken van duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie. We hebben een toolbox voor je samengesteld met daarin publicaties, bijeenkomsten, tools en instrumenten, onderzoeken en informatie over subsidiemogelijkheden.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Wil je in jouw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid of heb je er vragen over? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn