Noordelijke WerkbelevingsMonitor

De onderzoeksmethode voor zorg- en welzijnsorganisaties om het periodieke medewerkersonderzoek uit te voeren.

Page top visual

Door als noordelijke organisaties op dezelfde manier te meten, ontstaat er waardevolle benchmark- en verbeterinformatie. Dit onderzoek brengt de beleving, ervaring en tevredenheid van de medewerkers in beeld.

Vanuit onze ambitie om op een consistente manier onderzoek te doen naar medewerkerservaringen in zorg en welzijn, ontwikkelden we in samenwerking met ZorgfocuZ de Noordelijke Werkbelevingsmonitor. Door als noordelijke organisaties op dezelfde manier de beleving, ervaring en tevredenheid van medewerkers te meten en dit met elkaar te delen, ontstaat er waardevolle benchmark- en verbeterinformatie voor organisaties in Noord-Nederland.

Meten wanneer je wilt, hoe vaak je wilt, hoe uitgebreid je wilt

Met deze monitor kunnen zorg- en welzijnsorganisaties een meting op elk gewenst moment starten. Je zit dus niet vast aan een bepaalde periode. Ook is de frequentie en omvang van een meting zelf te bepalen. Bijvoorbeeld eens per kwartaal een aantal thema's, of om het jaar een wat uitgebreidere uitvraag van (aspecten van) werkbeleving.

Verbeter effectiviteit en kwaliteit van je organisatie

Met deze wetenschappelijk onderbouwde, praktijkgerichte onderzoek maakt ZorgfocuZ knelpunten en kansen zichtbaar en vertaalt deze naar adviezen met concrete en implementeerbare oplossingen. Dit onderzoek brengt de beleving, ervaring en tevredenheid van jouw medewerkers in beeld. 

Onderzoek op maat

ZorgfocuZ biedt met de noordelijke WerkbelevingsMonitor de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties een medewerkersonderzoek op maat.

  • De afzonderlijke organisaties bepalen zelf de belangrijkste thema's.
  • Het onderzoek gebruikt de missie, doelstellingen, kernwaarden etc. van de afzonderlijke organisaties.
  • zeer concrete sturingsinformatie.

Na afloop krijg je een kort en bondige overzichtsweergave (dashboard) waarin alle relevanties naar voren komen.