In onze kennisbank op de website vind je de belangrijkste arbeidsmarktonderzoeken, factsheets en artikelen die je helpen bij het maken van keuzes op het gebied van instroom, doorstroom en behoud van personeel voor jouw organisatie.

De onderzoeken die we doen geven je inzicht in de arbeidsmarktontwikkelingen. We laten zien wat er op jouw branche afkomt en wat dat betekent voor jouw personeelsbehoefte.
Wij onderzoeken onder andere:

  • de vacatureontwikkeling per regio en per branche;
  • ontwikkelingen op het gebied van in- en uitstroom van personeel in Noord-Nederland per branche;
  • ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt;
  • de werkgelegenheid in Friesland, Groningen en Drenthe en de verwachtingen voor de toekomst.

Je kunt de gegevens gebruiken voor het maken van keuzes en het onderbouwen van je beleid. Je vindt de onderzoeken inde Kennisbank op onze website.

Staan de gegevens die je nodig hebt hier niet bij, dan kun je een kijkje nemen op ons online platform zorgpleinnoord.arbeidsmarktinbeeld.nl. [linken naar website]. Hier kun je per regio zoeken naar de laatste cijfers op het gebied van arbeidsmarktinformatie voor jouw branche en sector over de volgende thema’s: werkgelegenheid, mobiliteit, omgeving, onderwijs, vacatures en verzuim.

Wil je meer weten over de kennisbank?

Wil je meer informatie over de kennisbank of over één van de artikelen in de kennisbank? Neem dan contact op met één van onze arbeidsmarktonderzoekers: