Facts & Figures

Page top visual

Een keer per jaar brengt ZorgpleinNoord een rapportage over de regionale arbeidsmarkt uit: de Facts & Figures. Hierin vind je informatie over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in Noord-Nederland op het gebied van instroom, doorstroom en behoud.

Zo is er in de Facts & Figures altijd aandacht voor de demografie, opleidingscijfers en cijfers over het huidige en toekomstige personeelsbestand. Voor de prognoses maken we gebruik van het Model Zorggebruik. Dit is een landelijke prognosetool die speciaal voor de zorgsector is ontwikkeld om op basis van de verwachte vraag naar zorg, de verwachte vraag naar personeel te berekenen.

Wil je meer informatie over de Facts & Figures?

Wil je graag meer weten over de Facts & Figures? Stel je vragen aan onze arbeidsmarktonderzoekers: