Doorlopend uitstroomonderzoek

ZorgpleinNoord biedt jouw organisatie de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot doorlopend uitstroomonderzoek. Het onderzoek geeft inzicht in welke medewerkers jouw organisatie verlaten, hun vertrekredenen en waar ze heen gaan. Doe mee!

Page top visual

De huidige arbeidsmarkt van zorg en welzijn zorgt ervoor dat we voor een grote opgave staan. Aan de ene kant proberen we de personeelstekorten met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) op te lossen door de instroom te verhogen. Maar aan de andere kant is het behouden van medewerkers voor de organisatie en de sector van even groot belang. We weten dat medewerkers vertrekken, maar we weten vaak nog niet waarom. Praktische en sturingsinformatie daarover is daarom essentieel om onnodig vertrek te voorkomen.

Dertien samenwerkende regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn hebben met steun van de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijk uitstroomonderzoek opgezet waar jouw organisatie aan kan deelnemen. Doel van het digitale onderzoek is om gegevens van vertrekkende medewerkers systematisch te analyseren. Waarom verlaten mensen jouw organisatie? En waar komen ze dan terecht?

Dankzij dit onderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers (in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Het levert je zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op; denk bijvoorbeeld aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze waardevolle sturingsinformatie kun je doelgericht verbeteringen aanbrengen in het strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het inzicht in de huidige stand van zaken en kun je jouw organisatie benchmarken met andere branches. Lees ook: Werknemers die baan opzeggen blijven in zorg en welzijnssector werken.

De voordelen van deelnemen aan het digitale uitstroomonderzoek:

  • Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot jouw organisatie
  • Stuurinformatie voor de eigen organisatie
  • Doorlopend inzicht in de resultaten
  • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor jouw organisatie zichtbaar is
  • Makkelijk te genereren managementinformatie
  • Uitvoering door onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons
  • Benchmarkmogelijkheden

Instappen kan heel eenvoudig

Alles rondom het uitstroomonderzoek is geregeld; je hoeft – behalve je organisatie aan te melden – verder niets te doen. De organisatie stuurt de vertrekkende persoon in kwestie een e-mail of sms met daarin een unieke link naar een online vragenlijst van jouw organisatie. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier en bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker. Bij deelname aan het onderzoek ontvang je uiteraard een meer gespecificeerde werkwijze.

Overzicht via digitaal dashboard

De resultaten van het onderzoek worden - rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy - verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kun je de resultaten van je eigen organisatie inzien en kun je, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de zorg- en welzijnssector meegenomen.

Voorbeeld dashboard
Voorbeeld dashboard

Let op: om het dashboard te bekijken heb je inloggegevens nodig. Deze kun je opvragen bij onze arbeidsmarktonderzoeker Karin Doornbos via k.doornbos@zorgpleinnoord.nl.

Wat zijn de tarieven?

Voor aangesloten organisaties zijn de kosten voor deelname lager dan voor niet-aangesloten organisaties. In de downloads hieronder vind je de prijslijsten.

Wil je graag meer weten? Neem dan contact op met een van onze arbeidsmarktonderzoekers:

Ja, ik wil meedoen aan het uitstroomonderzoek!

Enthousiast geworden? Informeer naar de voorwaarden van deelname aan het uitstroomonderzoek bij de arbeidsmarktonderzoekers van ZorgpleinNoord. Let wel: per organisatie is een beperkt aantal deelnames mogelijk. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

Aanmelden