De Regionale Werkgeverspeiling

Regionale arbeidsmarktcijfers voor Zorg en Welzijn

Page top visual

Om gezamenlijk met de werkgevers in zorg en welzijn in Noord-Nederland nog beter in te kunnen spelen op de regionale vraagstukken in onze sector, willen we in het najaar van 2019 voor het eerst een Regionale Werkgeverspeiling doen in onze sector in Noord-Nederland. Thema’s die aan de orde komen, zijn: arbeidsmarkt, opleiden en ontwikkelen, behoud, innovatie en samenwerking.

Meedoen

De deelnamegraad aan dit onderzoek is van groot belang voor het slagen van dit onderzoek. We hebben dan ook vele zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe aangeschreven met de vraag of ze mee willen doen. We stellen het zeer op prijs als zoveel mogelijk zorg- en welzijnsorganisaties in deze provincies aan dit onderzoek willen deelnemen, zodat de stand van zaken in onze sector in Noord-Nederland nog duidelijker wordt.

Meedoen betekent dat men als deelnemende organisatie het onderzoeksrapport ontvangt en van ons een uitnodiging krijgt om hierover in gesprek te gaan. 

Aanmelden is mogelijk via onderstaand formulier.

Aanmelding regionale werkgeverspeiling

Sturingsinformatie

ZorgpleinNoord publiceert regelmatig arbeidsmarktinformatie door middel van regioanalyses en factsheets. Zo leveren we belangrijke sturingsinformatie voor zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe.

Deze eerste regionale werkgeverspeiling geeft door het gebruik van actuele en regionale data meer inzicht in ontwikkelingen rond bijvoorbeeld instroom, verzuim en opleiden. Door de uitvraag jaarlijks te herhalen, brengen we trends en ontwikkelingen in kaart. Hiermee biedt deze regionale werkgeverspeiling extra sturingsinformatie voor het arbeidsmarktbeleid en de (strategische) personeelsplanning van uw organisatie. 

Meer weten? Neem contact met ons op

Heb je een vraag of wil je meer informatie over deze peiling? Mail ons op peiling@zorgpleinnoord.nl