Arbeidsmarktonderzoek

Van analyse naar duiding

Page top visual

Welke ontwikkelingen zien we in onze regionale arbeidsmarkt en in het onderwijs? Waar zitten de kansen en mogelijkheden? En wat betekent dit voor de keuzes die organisaties moeten maken? Het onderzoeksteam van ZorgpleinNoord analyseert de regionale arbeidsmarktgegevens, vertaalt landelijke cijfers naar regionaal niveau en geeft duiding: wat betekenen cijfers en ontwikkelingen voor jouw branche en regio?

Naast het doorlopend uitstroomonderzoek en de regionale werkgeverspeiling bieden wij met korting deelname aan de Noordelijke WerkbelevingsMonitor aan. Dit bieden wij aan in samenwerking met onze partner ZorgfocuZ. Meer informatie vind je hier.

We hebben te maken met een turbulente arbeidsmarkt. Cijfers op het gebied van instroom, doorstroom en behoud zijn essentieel om keuzes te maken voor de toekomst. Wij verzamelen arbeidsmarktgegevens en geven hier duiding aan. Regioanalyses vormen de basis voor alle actielijnen in RAAT. De kennis en cijfermatige informatie vormen de bouwstenen voor de ambities voor een regionale visie.

Arbeidsmarktonderzoek en regioanalyses vormen de basis van onze aanpak.

Kennisbank

De onderzoeken die we doen geven je inzicht in de arbeidsmarktontwikkelingen. We laten zien wat er op jouw branche afkomt en wat dat betekent voor jouw personeelsbehoefte.
Wij onderzoeken onder andere:

  • de vacatureontwikkeling per regio en per branche;
  • ontwikkelingen op het gebied van in en uitstroom van personeel in Noord-Nederland per branche;
  • ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt;
  • de werkgelegenheid in Friesland, Groningen en Drenthe en de verwachtingen voor de toekomst.

Je kunt de gegevens gebruiken voor het maken van keuzes en het onderbouwen van je beleid. Je vindt de onderzoeken in de Kennisbank.

Staan de gegevens die je nodig hebt hier niet bij, dan kun je een kijkje nemen op ons online platform 'Arbeidsmarkt in beeld'. Hier kun je per regio zoeken naar de laatste cijfers op het gebied van arbeidsmarktinformatie voor jouw branche en sector over de volgende thema’s: werkgelegenheid, mobiliteit, omgeving, onderwijs, vacatures en verzuim.

Vragen of meer informatie?

Kun je de gegevens die je nodig hebt niet vinden of heb je vragen over één van de onderzoeken? Neem dan contact op met: