Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Professionals nu en in de toekomst opleiden

Page top visual

In een sector die zo verandert als de onze, is het noodzakelijk om voortdurend te kijken naar de kennis en vaardigheden van medewerkers. In de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs werken we samen met organisaties en opleidingen in zorg en welzijn aan het verbeteren van de kwaliteit van huidige én toekomstige zorgprofessionals.

De zorg wordt complexer en alle (technologische) ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden van huidig en toekomstig personeel. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en te kijken naar wat dit betekent voor de inhoud van de beroepsopleidingen én opleidingsvragen van werknemers. We verbinden, adviseren, brengen best practices in kaart én denken met organisaties mee.

Opleiden en ontwikkelen

Binnen de actielijn Opleiden en Ontwikkelen van RAAT (het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) werken we met deelnemende organisaties aan het opleiden en ontwikkelen van professionals nu en in de toekomst. Samen met scholen en organisaties kijken we naar:

  • nieuwe manieren van opleiden en leren voor initiële instroom, zij-instroom én zittende medewerkers (ook: anders inrichten van stages);
  • nieuwe opleidingen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van Associate Degree-opleidingen;
  • kwaliteit en kwantiteit van (werk)begeleiding. (verandering van rollen).

Aan de slag

Samen met ZorgpleinNoord en andere werkgevers kun je aan de slag om je organisatie toekomstbestendig te maken door te kijken naar het opleiden en ontwikkelen van (potentiële) werknemers. We werken daarmee samen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Zo zijn er tal van ontwikkelingen en projecten waar je mee aan de slag kunt om een vertaalslag naar je eigen organisatie te maken. Denk aan:

  • samenwerking in het verhogen van de kwaliteit van werkbegeleiding.
  • verschillende vormen van nauwe samenwerking tussen werkgevers en onderwijsinstellingen bij het opleiden in de praktijk van nieuwe medewerkers.
  • de handreiking die hiervoor wordt ontwikkeld door ouderenzorgorganisaties.
  • de verkenning naar samenwerking op het gebied van horizontaal, verticaal en teamleren binnen organisaties.
  • het ontwikkelen van maatwerktrajecten voor zijinstromers.

We gaan voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en werkveld

Wat kunnen wij voor je doen?

Heb je vragen op het gebied van je opleidingsbeleid? Wil je weten welke stappen je kunt zetten om een uitdagende werk- en leeromgeving voor (aankomende) professionals te creëren? Heb je goede ideeën, tips of adviezen voor anderen om hiermee aan de slag te gaan? Of wellicht heb je een concrete vraag op dit terrein? Neem dan contact met ons op. We kunnen je adviseren, ondersteunen, faciliteren en verbinden met partijen die met dezelfde vragen zitten. Ook inspireren we je graag met interessante voorbeelden, best practices en geven we je tips. Bijvoorbeeld op het gebied van opleidingssubsidies, zoals SectorplanPlus. Daarnaast doen we onderzoek en werken we aan publicaties die je helpen bij het maken van keuzes voor jouw organisatie.

Publicatie Leidraad Onderwijs in de praktijk

Samen met ouderenzorgorganisaties en onderwijsinstellingen en in nauwe samenwerking met NetwerkZon bracht ZorgpleinNoord in mei 2019 de Leidraad Onderwijs in de praktijk uit. Een informatief en praktisch handboek waarmee je werk kunt maken van onderwijs in de praktijk.

Meer informatie over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Heb je vragen of wil je meer weten over wat ZorgpleinNoord voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met:

Stella Buurma

Stella Buurma

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 s.buurma@zorgpleinnoord.nl LinkedIn